Terminologie gebruikt in de handleiding

Bestuursorgaan

Een van de organisaties genoemd in artikel 2.2 van de Wet open overheid

Burger
Iedere gebruiker van de Woo-index.
Documentverzameling
Een verzameling van documenten, als zodanig via een webbrowser te vinden op een URL, waar documenten staan die vallen onder één of meer informatiecategorieën. Voorbeeld: https://bestuursorgaan-xyz.nl/onderzoeksrapporten
Domein
Een (vaak voor mensen leesbare) naam waarmee computers op het internet kunnen worden geïdentificeerd. Door de internetinfrastructuur (DNS) wordt dit vertaald naar een IP-adres. Een domein kan extra niveaus onder zich hebben en hier een aparte naam aan geven. Dit is een subdomein.
Informatiecategorie
Een van de zeventien informatiecategorieën die zijn genoemd in de eerste twee leden van artikel 3.3 Woo
Robots.txt
Het bestand dat gebruikt wordt om instructies te geven aan web robots. Deze instructies heten het robots exclusion protocol zoals dat is beschreven op https://www.robotstxt.org
ROO
Register van overheidsorganisaties: https://organisaties.overheid.nl
Sitemap
Een bestand dat voldoet aan de Sitemaps-standaard, en waarin URL's en andere gegevens zijn opgenomen betreffende documenten.
Sitemap-index
Een bestand waarin een verzameling van een of meer sitemaps is opgenomen.
Sitemaps-standaard
De standaard zoals deze is beschreven op https://sitemaps.org
Verwijsindex
Een verwijsindex met locaties van documentverzamelingen die vallen onder een van de zeventien Woo-informatiecategorieën. De verwijsindex is te vinden op de website Overheid.nl als deelregister in ROO
Woo
Wet open overheid
Woo-index
De voorziening waar burgers kunnen zoeken naar openbaargemaakte documenten. De Woo-index bestaat op dit moment nog uit de verwijsindex in ROO en een apart zoekportaal. De Woo-index zal te vinden zijn op de website Overheid.nl
Woo-harvester
De harvester (softwarerobot) die wordt gebruikt om de informatie in de sitemaps op te halen en de daar opgenomen documenten te verwerken in de zoekindex
Zoekportaal
Het portaal waar eindgebruikers integraal kunnen zoeken naar actief openbaargemaakte documenten. Het zoekportaal is te vinden op de website overheid.nl, onderdeel Open overheidsdocumenten.