Technische implementatie

Schema

Voor het aansluiten op sitemaps zonder aanbevelingen kan het bestuursorgaan gebruik maken van het basisschema voor sitemaps: http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

Voor het aansluiten inclusief aanbevelingen voor het doorgeven van metadata is een XML-schema met de benodigde uitbreidingen beschikbaar.

Robots.txt

  • De Woo-harvester neemt de in de verwijsindex geregistreerde URL's als basis
  • En gaat naar de root van dat (sub)domein, en zoekt daar naar de robots.txt.
  • In die robots.txt staan verwijzingen naar de sitemap-indexen, niet naar de sitemaps.

Ondersteunde bestandsformaten

De Woo-harvester ondersteunt alleen bestandsformaten die voorkomen op de laatste versie van de lijst PLOOI filetypes aansluitvoorwaarden.