Simple Type diwoo:solijst

TOOI-documentatie
rwc_samenwerkingsorganisaties_compleet
Diagram
contentmodel van Simple Type diwoo:solijst rwc_samenwerkingsorganisaties_compleet
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/so/

so0596

Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg

so1072

BENEGO

so0726

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z

so1004

Eems Dollard Regio

so1005

EUREGIO

so1006

Euregio Maas-Rijn

so1062

euregio rijn-maas-noord

so1007

Euregio Rijn-Waal

so1064

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking

so1046

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Natuurgrenspark De Groote Heide

so0732

Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

so0589

Openbaar Lichaam Eurode

so0896

1Stroom

so0854

ABG-organisatie

so1048

Afeer

so0316

Afvalbeheer Regio Centraal Groningen

so0309

Afvalbeheer Westfriesland

so0332

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

so0329

Afvalverwijdering Utrecht

so0261

Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie

so1039

Amstelland-en Meerlandenoverleg

so0815

Aqualysis

so0698

AQUON

so0447

Avalex

so0857

Avres

so0861

Avri

so0828

BAR-organisatie

so0873

Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

so0884

Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk

so0905

Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen

so1043

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

so1044

Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

so1070

Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

so0856

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

so0545

Bedrijvenschap Harnaschpolder

so0456

Bedrijvenschap Hoefweg

so0457

Bedrijvenschap Regio Gouda

so0756

BEL Combinatie

so0796

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

so0715

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

so0680

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

so0772

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

so0648

Belastingsamenwerking Rivierenland

so0760

Belastingsamenwerking West-Brabant

so0740

Blink

so0608

Brabants Historisch Informatie Centrum

so0775

Bureau Openbare Verlichting

so0699

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

so1058

CJG Drimmelen Geertruidenberg

so0753

Cocensus

so0335

DCMR Milieudienst Rijnmond

so0540

De Betho

so0598

de Noordelijke Rekenkamer

so1034

De Waddeneilanden

so0170

de Zeeuwse Muziekschool

so0506

Diamant-groep

so0723

Dienst Dommelvallei

so0030

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

so0435

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

so0868

Duo+

so0293

EMCO-groep

so0771

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

so0459

Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

so0496

Ferm Werk

so0645

Fijnder

so0794

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

so1053

Gasdistributie Zeist en Omstreken

so0717

GBLT

so0731

Gelders Archief

so1049

Gemeenschappelijk Orgaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland

so1083

Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

so0436

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

so0346

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

so0629

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

so0791

Gemeenschappelijke regeling Cure

so0893

Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

so1060

Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw

so0486

Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg

so0269

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

so0797

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam

so1071

Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken

so0651

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

so0887

Gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland

so0903

Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

so0910

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

so0720

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

so0340

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

so0558

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

so0444

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht

so1013

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond

so0090

Gemeentelijke Kredietbank Drenthe

so0520

Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg

so1084

Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas

so0358

GGD Brabant-Zuidoost

so0474

GGD Drenthe

so0824

GGD Groningen

so0442

GGD Hart voor Brabant

so0670

GGD IJsselland

so0485

GGD West-Brabant

so0646

GR Bleizo

so0559

GR Industrieschap Medel

so0776

GR Nieuw Reijerwaard

so0839

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

so1073

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

so0214

Groengebied Amstelland

so0526

Grondbank RZG Zuidplas

so0847

HALte werk

so0084

Havenschap Groningen Seaports

so0098

Havenschap Moerdijk

so0836

Heesch West

so0480

Het Flevolands Archief

so0885

Het Gegevenshuis

so0100

Het Industrieschap "De Plaspoelpolder"

so0895

het participatiebedrijf

so0433

Het Utrechts Archief

so0652

Het Waterschapshuis

so0900

het Werkgeversservicepunt Parkstad

so0446

Het werkvoorzieningschap Fryslân-West

so0542

het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

so0734

Historisch Centrum Limburg

so0571

Historisch Centrum Overijssel

so0890

hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg

so1042

ICT Noord- en Midden-Limburg

so0864

ICT samenwerking West-Brabant-West

so0889

IGUO

so0264

IJmond Werkt!

so0829

IJSSELgemeenten

so0906

Ingenieursbureau Krimpenerwaard

so0536

Instituut voor Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

so0461

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

so1074

Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

so0592

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

so0615

ISD BOL

so0631

Kempisch Bedrijvenpark

so0451

Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

so0532

Kredietbank Limburg

so0899

Lucrato

so0822

Meerinzicht

so0191

Meerschap Paterswolde

so0777

Meldkamer Oost Nederland

so0831

Metropoolregio Eindhoven

so0830

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

so0853

MijnGemeenteDichtbij

so0330

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

so0894

Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

so0840

Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

so0882

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

so0841

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

so0204

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

so0529

Natuur- en Recreatieschap Lingegebied

so0773

Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

so0705

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

so0735

Noord-Hollands Archief

so1022

Noordelijk Belastingkantoor

so1045

Ombudsman Metropool Amsterdam

so0718

Omgevingsdienst Achterhoek

so0439

Omgevingsdienst Brabant Noord

so0787

Omgevingsdienst de Vallei

so0696

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

so0721

Omgevingsdienst Groningen

so0700

Omgevingsdienst Haaglanden

so0504

Omgevingsdienst IJmond

so0881

Omgevingsdienst IJsselland

so0712

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

so0713

Omgevingsdienst Midden-Holland

so0827

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

so0781

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

so0789

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

so0826

Omgevingsdienst Regio Arnhem

so0783

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

so0697

Omgevingsdienst regio Utrecht

so0780

Omgevingsdienst Rivierenland

so0892

Omgevingsdienst Twente

so0786

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

so0455

Omgevingsdienst West-Holland

so0669

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

so0790

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

so0521

Omnibuzz

so0103

Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure

so0328

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

so0336

Openbaar Lichaam Crematoria Twente

so0538

Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

so0552

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

so0842

Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond

so0587

Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

so1030

Openbaar lichaam Slibverwerking

so1080

Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

so0908

Openbare gezondheidszorg Amstelland

so1052

Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

so0703

Orionis Walcheren

so0754

OVER-gemeenten

so0762

Parkorganisatie

so1055

Participatiebedrijf KempenPlus

so0267

Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

so0877

Peelgemeenten

so0469

Plassenschap Loosdrecht e.o.

so0849

Plusteam

so0766

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

so0871

Prolander

so0539

Promen

so0597

Randstedelijke Rekenkamer

so0202

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

so0422

Recreatieschap Drenthe

so0212

Recreatieschap Geestmerambacht

so0206

Recreatieschap Hitland

so0531

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

so0530

Recreatieschap Over-Betuwe

so0205

Recreatieschap Rottemeren

so0449

Recreatieschap Spaarnwoude

so0200

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

so1079

Recreatieschap Twente

so0869

Recreatieschap Twiske-Waterland

so0192

Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

so0222

Recreatieschap Voorne-Putten

so0201

Recreatieschap Westfriesland

so0241

Reestmond

so0779

Reflexis Openbaar Basisonderwijs

so0004

Regio Achterhoek

so0043

Regio De Vallei

so0688

Regio FoodValley

so0006

Regio Gooi en Vechtstreek

so0835

Regio Hart van Brabant

so0011

Regio Midden-Holland

so0026

Regio Rivierenland

so0415

regio Stedendriehoek

so0684

Regio West-Brabant

so0641

Regio-AV

so0188

Regionaal Archief Rivierenland

so0761

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

so0685

Regionaal Bedrijventerrein Twente

so0478

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

so0570

Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’

so1075

Regionaal samenwerkingsorgaan openbaar basisonderwijs De Kempen

so1066

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

so0258

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA

so0708

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

so0755

Regionale Belasting Groep

so0522

Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

so0710

Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug

so0821

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

so0901

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

so0843

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

so0820

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

so0505

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

so0747

Reinigingsdienst De Liemers

so0315

Reinigingsdienst Maasland

so0333

Reinigingsdienst Waardlanden

so0412

Reinigingsdiensten Rd4

so1054

ReinUnie

so0599

Rekenkamer Oost-Nederland

so0768

RHC Drents Archief

so0716

RID

so0798

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht en vijzelgemaal Eemmeer

so0551

Rogplus

so0788

RUD Zuid-Limburg

so0244

Sallcon

so0005

SamenTwente

so0778

Samenwerking A2-gemeenten

so0858

Samenwerking De Bevelanden

so0682

Samenwerking De Liemers

so0665

Samenwerking Kempengemeenten

so0507

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

so0832

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

so0902

Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

so0763

Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen

so0515

Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

so0595

Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

so0425

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

so0498

Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

so0137

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

so1065

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4

so0833

SED organisatie

so0863

Senzer

so1063

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

so0784

Servicecentrum MER

so1081

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

so0844

Shared Service Center DeSom

so0904

Shared Service Centrum ONS

so0621

Sociaal

so0282

Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON

so0298

Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

so0296

Sociale werkvoorziening Fryslân

so0533

SOWECO

so1076

SPOOR-raad

so0175

Sportpark Souburgh

so0087

Stadsbank Oost Nederland

so0013

Stadsgewest 's-Hertogenbosch

so0730

Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg

so0035

Stadsregio Parkstad Limburg

so1041

Stark

so0186

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

so0547

Streekarchief Midden-Holland

so0190

Streekarchief Voorne-Putten

so1082

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

so0851

Stroomopwaarts MVS

so0245

SWB Midden Twente

so0711

Syntrophos

so1067

Technology Base

so1077

Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte

so0470

Tresoar

so0860

Tribuut belastingsamenwerking

so0695

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

so1057

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

so0862

Uitvoeringsorganisatie Laborijn

so0476

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

so0636

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

so0066

Veiligheidsregio Brabant-Noord

so0639

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

so0616

Veiligheidsregio Drenthe

so0907

Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

so0638

Veiligheidsregio Flevoland

so0460

Veiligheidsregio Fryslân

so0518

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

so0637

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

so0823

Veiligheidsregio Groningen

so0044

Veiligheidsregio Haaglanden

so0676

Veiligheidsregio Hollands Midden

so0003

Veiligheidsregio IJsselland

so0640

Veiligheidsregio Kennemerland

so0497

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

so0525

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

so0494

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

so0617

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

so0679

Veiligheidsregio Twente

so0588

Veiligheidsregio Utrecht

so0624

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

so0619

Veiligheidsregio Zeeland

so0660

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

so0706

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

so0001

Vervoerregio Amsterdam

so0872

Vervoerscentrale Stedendriehoek

so0089

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

so0310

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

so1037

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken

so0702

Waddenfonds

so1051

Waterlands Archief

so0233

Wedeka Bedrijven

so0081

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

so0719

Werk en Inkomen Lekstroom

so0681

Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

so0289

Werkbedrijf Arbeid Voor Allen

so0845

Werkmaatschappij 8KTD

so0874

Werkorganisatie BUCH

so0897

Werkorganisatie Druten Wijchen

so0866

Werkorganisatie HLT Samen

so0620

Werkplein Drentsche Aa

so0846

Werkplein Hart van West-Brabant

so0266

WerkSaam Westfriesland

so0534

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten

so0246

Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep

so0287

Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

so0511

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

so0510

Werkvoorzieningschap regio Eindhoven

so0288

Werkvoorzieningschap Risse Groep

so0285

Werkvoorzieningschap Venlo en omstreken

so0262

Werkvoorzieningsschap Tomingroep

so0855

Werkzaak Rivierenland

so0876

West-Brabants Archief

so0642

Westfries Archief

so0472

Westrom

so0292

WSD

so0284

WVS-groep

so0263

Zaffier

so0567

Zeeuws archief