Simple Type diwoo:ccw_plooi_documenthandelingen

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documenthandelingen/1

Waardelijst voor PLOOI met handelingen die een bestaand document van toestand doen veranderen (bijvoorbeeld: het document is ter inzage gelegd), dan wel een nieuw document doen ontstaan (bijvoorbeeld: het document is gewijzigd en er ontstaat een nieuwe (geconsolideerde) versie van het document).

publicatiedatum: 2021-11-15

versie 1: Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst PLOOI documenthandelingen op zichtdatum 15-11-2021.

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/

c_641ecd76

vaststelling

c_e1ec050e

ondertekening

c_dfcee535

ontvangst

Gebruikt door
Simple type