Simple Type diwoo:rwc_provincies_compleet

Documentatie

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_provincies_compleet/1

Waardelijst met alle provincies die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.

publicatiedatum: 2021-11-15

versie 1: Eerste versie waardelijst Register provincies compleet op zichtdatum 15-11-2021.

Diagram
Waarden

base-uri: https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/

pv20

provincie Groningen

pv21

provincie Fryslân

pv22

provincie Drenthe

pv23

provincie Overijssel

pv24

provincie Flevoland

pv25

provincie Gelderland

pv26

provincie Utrecht

pv27

provincie Noord-Holland

pv28

provincie Zuid-Holland

pv29

provincie Zeeland

pv30

provincie Noord-Brabant

pv31

provincie Limburg

Gebruikt door
Simple type