XML-schema voor DiWoo-metadata in een sitemap

Het aanleveren van metadata in het TOOI-formaat is een aanbeveling om de vindbaarheid te verbeteren. Als er gekozen wordt voor het aanleveren van metadata in het TOOI-formaat, dan specificeert het XML-Schema (XSD) diwoo-metadata.xsd de verplichte en optionele metadata om tot een geldige aanlevering volgens TOOI te komen.

De namespace van dit schema is https://standaarden.overheid.nl/diwoo/metadata/. De aanbevolen prefix voor deze namespace is diwoo.

De metadata in deze XSD zijn zoveel mogelijk gemodelleerd volgens het kennismodel TOOI.

Maar: het volledig uitdrukken van het TOOI-model in syntactisch correcte RDF/XML zou tot ongewenste complexiteit leiden, voor samenstellers van sitemaps en voor ontwikkelaars van systemen die sitemaps genereren. Er is daarom gekozen voor een versimpeling van de syntaxis. Wel is de naamgeving van TOOI zo goed mogelijk gevolgd. De technische documentatie bevat waar mogelijke verwijzingen naar de relevante TOOI-definities (meestal in de vorm van zogenaamde "property shapes" volgens SHACL, zie voor gedetailleerde informatie de TOOI-ontologie-documentatie). De transformatie naar RDF/XML conform TOOI is triviaal en wordt hier niet verder beschreven.

Downloads

De XSD is gesplitst in twee XML-schema-documenten (hier wordt alleen verwezen naar versie 0.9.1)

Naar deze XSDs kan worden verwezen via URLs. De catalog.xml is een XML-catalog volgens OASIS om de URLs van de XSDs te kunnen koppelen aan de gedownloade bestanden. Zo kunnen sitemaps worden gevalideerd met XSDs die op een lokale machine zonder internettoegang opgeslagen zijn.

Voorbeelden

Er zijn enkele voorbeelden van sitemaps met DiWoo-metadata in de vorm XML-documenten beschikbaar

Deze voorbeelden zijn als één zip te downloaden.

Technische documentatie

De referentiedocumentatie en de onderliggende pagina's beschrijven de technische aspecten van alle onderdelen van de XSD.