Release notes voor DiWoo-releases

Versie 0.9.0

Initiële versie september 2023

Versie 0.9.1

November 2023

Wijzigingsoverzicht:

 • xs:any in diwoo:extraMetadata verwijderd. Alleen naam-waarde-paren zijn toegestaan.
 • groepslabels (prefLabelVoorGroepen) gebruikt voor labels in documentatie voor de waardelijst "informatiecategorieën"
 • Updates vanuit nieuwe versies van TOOI-waardelijsten:
  • overige overheidsorganisaties
  • filetypes

Versie 0.9.2

December 2023, na eerste feedback door de referentieorganisaties

Wijzigingsoverzicht

 • Géén XSD-wijzigingen
 • Niet alleen UTC (Zulu-tijd) maar ook tijdsnotaties met tijdzones in de voorbeelden.
 • Redactionele toelichting opgenomen over de status van het besluit voor ondersteuning MDTO
 • Kleine tekstuele aanpassingen

Versie 0.9.3

Maart 2024, naar aanleiding van de bevindingen uit het eerste referentietraject

Wijzigingsoverzicht

 • Géén XSD-wijzigingen
 • Pagina Sitemapindex en sitemaps:
  • Meer uitleg bij gebruik van ‘Variant 1’ ( naamgevingsconventie informatiecategorieën)
  • Verduidelijken van gebruik van lastmod
 • Pagina Technische implementatie:
  • Verplicht gebruik van https bij verwijzingen naar de locatie van het document en andere resources
  • Het domein waarnaar in de loc verwezen wordt moet geregistreerd zijn in ROO
  • Opname van ondersteunde tijdsformaten met voorbeelden
 • Pagina Aanbevelingen voor metadata:
  • ‘Documenthandeling’ verduidelijkt
  • Meer duidelijkheid over de verwerking van eigen metadata met naam/waarde paren
  • Toelichting van de (verwerking van de) verplichte TOOI velden met corresponderende XSD elementen
  • Weergave van en filtering op velden op open.overheid.nl
  • Impact van metadata scenario op vindbaarheid