Complex Type diwoo:DiWooType

Documentatie
de elementen die de metadata van een document beschrijven volgens de DiWoo-standaard, gebaseerd op TOOI
Diagram
contentmodel van Complex Type diwoo:DiWooType DiWooType_identifiers DiWooType_publisher DiWooType_verantwoordelijke DiWooType_medeverantwoordelijken DiWooType_opsteller DiWooType_naamOpsteller DiWooType_titelcollectie DiWooType_omschrijvingen DiWooType_classificatiecollectie DiWooType_creatiedatum DiWooType_geldigheid DiWooType_language DiWooType_format DiWooType_aggregatiekenmerk DiWooType_isPartOf DiWooType_hasParts DiWooType_documenthandelingen DiWooType_documentrelaties DiWooType_redenVerwijderingVervanging
Gebruikt door
Element
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:identifiers

Documentatie
container-element voor identifiers
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:identifiers identifiersType_identifier identifiersType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:publisher

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-publisher
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:publisher label organisatieType_resource organisatieType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:verantwoordelijke

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-verantwoordelijke
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:verantwoordelijke label organisatieType_resource organisatieType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:medeverantwoordelijken

Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:medeverantwoordelijken medeverantwoordelijkenType_medeverantwoordelijke medeverantwoordelijkenType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:opsteller

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-opsteller
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:opsteller label organisatieType_resource organisatieType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:naamOpsteller

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-naamopsteller
Diagram
Eigenschappen
content:
simple
minOccurs:
0
maxOccurs:
1

Element diwoo:DiWooType / diwoo:titelcollectie

Documentatie
container-element voor titel-elementen
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:titelcollectie titelcollectieType_officieleTitel titelcollectieType_verkorteTitels titelcollectieType_alternatieveTitels titelcollectieType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:omschrijvingen

Documentatie
container-element voor omschrijvingen
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:omschrijvingen omschrijvingenType_omschrijving omschrijvingenType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:classificatiecollectie

Documentatie
container-element voor classificaties
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:classificatiecollectie classificatiecollectieType_informatiecategorieen classificatiecollectieType_documentsoorten classificatiecollectieType_themas classificatiecollectieType_trefwoorden classificatiecollectieType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:creatiedatum

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-creatiedatum
Diagram
Eigenschappen
content:
simple
minOccurs:
1
maxOccurs:
1

Element diwoo:DiWooType / diwoo:geldigheid

Documentatie
container-element voor geldigheid
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:geldigheid geldigheidType_begindatum geldigheidType_einddatum geldigheidType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:language

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-language
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:language label languageType_resource languageType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:format

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-format
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:format label formatType_resource formatType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:aggregatiekenmerk

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-aggregatiekenmerk
Diagram
Eigenschappen
content:
simple
minOccurs:
0
maxOccurs:
1

Element diwoo:DiWooType / diwoo:isPartOf

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-ispartof
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:isPartOf label documentverwijzingType_resource documentverwijzingType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:hasParts

Documentatie
container-element voor onderdelen
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:hasParts hasPartsType_hasPart hasPartsType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:documenthandelingen

Documentatie
container-element voor documenthandelingen
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:documenthandelingen documenthandelingenType_documenthandeling documenthandelingenType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
1
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:documentrelaties

Documentatie
container-element voor documentrelaties
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:documentrelaties documentrelatiesType_documentrelatie documentrelatiesType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Kind-elementen

Element diwoo:DiWooType / diwoo:redenVerwijderingVervanging

TOOI-documentatie
#property-shape-informatieobject-redenvervanging
Diagram
contentmodel van Element diwoo:DiWooType / diwoo:redenVerwijderingVervanging label redenVerwijderingVervangingType_resource redenVerwijderingVervangingType
Eigenschappen
content:
complex
minOccurs:
0
maxOccurs:
1
Attributen