bm:BekendmakingtypeProvincie

Waarden

Label Naam term URI
aankondiging bm:aankondiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aankondiging
agenda en notulen bm:agenda_en_notulen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/agenda_en_notulen
belastingbesluit bm:belastingbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbesluit
besluitenlijst bm:besluitenlijst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besluitenlijst
bestemmingsplan bm:bestemmingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan
bodembeschermingsvergunning bm:bodembeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning
drank- en horecavergunning bm:drank-_en_horecavergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunning
evenementenvergunning bm:evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
gedoogbeslissing bm:gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluit bm:gedoogbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
geluidvergunning bm:geluidvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidvergunning
grondwateronttrekkingsvergunning bm:grondwateronttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
in- en uitritvergunning bm:in-_en_uitritvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/in-_en_uitritvergunning
inspraak bm:inspraak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inspraak
mededelingen bm:mededelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
meldingen bm:meldingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldingen
milieu-informatie bm:milieu-informatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu-informatie
milieueffectrapportage besluit bm:milieueffectrapportage_besluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_besluit
milieuvergunning bm:milieuvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvergunning
milieuverordening bm:milieuverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverordening
natuurbeschermingsvergunning bm:natuurbeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeschermingsvergunning
omgevingsvergunning bm:omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
ontgrondingenvergunning bm:ontgrondingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingenvergunning
ontheffing flora en faunawet bm:ontheffing_flora_en_faunawet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_flora_en_faunawet
ontheffing stortverbod bm:ontheffing_stortverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_stortverbod
onttrekkingsvergunning bm:onttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekkingsvergunning
openingstijden bm:openingstijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/openingstijden
overig bm:Overig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overig
rectificatie bm:rectificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
streekplan bm:streekplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/streekplan
structuurvisie bm:structuurvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie
verkeersbesluit bm:verkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verkiezingen bm:verkiezingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkiezingen
verordeningen en reglementen bm:verordeningen_en_reglementen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordeningen_en_reglementen
vervoer gevaarlijke stoffen vergunning bm:vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunning
vuurwerkvergunning bm:vuurwerkvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkvergunning
watervergunning bm:watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/bm/terms/BekendmakingtypeProvincie
dcterms:identifier
BekendmakingtypeProvincie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Bekendmakingtype provincie
skos:prefLabel
Bekendmakingtype provincie