dcterms:alternative (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
alternative
Label
Alternatieve titel
Type
Eigenschap
Definitie
Elke vorm van de titel die als vervanging of alternatief voor de formele titel van het informatieobject wordt gebruikt.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten met een bepaalde alternatieve titel te vinden of meer specifiek te zoeken. Dit kan zinvol zijn als een informatieobject vooral bekend is onder een alternatieve titel en niet onder de officiële titel.
Toelichting

Omdat alternative een informatieobject zo uniek mogelijk moet identificeren kan hiervoor geen waarde uit een waardenlijst gekozen worden. Het is wel goed mogelijk om een codeerschema vast te stellen dat bepaalt hoe een abbreviation dient te worden opgebouwd.
Voorbeeld
Voor de Wet Administratiefrechtlijke Handhaving Verkeersvoorschriften:
"Wet Mulder"

Niet te verwarren met

dcterms:abbreviation
Alternative bevat andere woorden dan de oorspronkelijke titel. Het element abbreviation bevat overeenkomstige woorden. De "wet Mulder" is een alternatieve titel voor de "Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften".

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.alternative" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.alternative" content="Wet Mulder"> 
XML Syntax
<dcterms:alternative></dcterms:alternative>
Voorbeeld
<dcterms:alternative>Wet Mulder</dcterms:alternative>