dcterms:hasPart (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
hasPart
Label
Omvat onderdeel
Type
Eigenschap
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat fysiek of logisch onderdeel is van het
beschreven object.

Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die aan elkaar gerelateerd zijn.
Toelichting
Dit element wordt met name gebruikt voor het koppelen van metadata aan een pdf-document. Uitgangspunten hierbij zijn dat er in het pdf-document geen metadata toegevoegd kunnen worden; dat de metadata in een apart html-document opgenomen worden; dat de metadata in het html-document het pdf-document beschrijft; dat er in het html-document een element hasPart staat dat verwijst naar het pdf-document.
Niet te verwarren met

dcterms:isPartOf
IsPartOf verwijst naar een informatieobject waar het beschreven object onderdeel van uitmaakt, hasPart verwijst juist naar informatieobjecten die onderdeel zijn van het beschreven object.
dcterms:IsFormat / dcterms:hasFormat
Gebruik deze eigenschappen als informatieobjecten dezelfde intellectuele inhoud bevatten, maar in een ander formaat opgeslagen zijn.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.hasPart" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.hasPart" content=" www.ljn.nl/AR4546">
XML Syntax
<dcterms:hasPart resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasPart resourceIdentifier=""></dcterms:hasPart>
Voorbeeld
<dcterms:hasPart resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234/chp1"/>
<dcterms:hasPart resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234/chp1" >Hoofdstuk 1 van case 1234</dcterms:hasPart>