StandaardenOverheid.nl

dcterms:language

Kenmerken
Term name
language
Label
Taal
Type
Definitie

Taal van het informatieobject.

Doel

Informatieobjecten vinden in een gewenste taal.

Toelichting

Het gebruik van de eigenschap Taal heeft binnen Nederland zin bij het onderscheid tussen Nederlands, Fries en bijvoorbeeld Engels. Denk binnen Europa aan de vindbaarheid van Nederlandstalige informatieobjecten ten opzichte van objecten in andere Europese talen. Het element language kan herhaald worden als een informatieobject in meerdere talen is opgesteld, zoals bijvoorbeeld een tweetalige folder. DigiToegankelijk (voorheen de Webrichtlijnen) stelt ook eisen aan vermelding van taal.

Verplichting
Verplicht
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.language" scheme="XSD.language" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.language" scheme="XSD.language" content="fy-NL">
XML Syntax
<dcterms:language></dcterms:language>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:language>fy-NL</dcterms:language>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:language" content="" datatype="xsd:language" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:language" content="fy-NL" datatype="xsd:language" />