dcterms:available

Kenmerken

Term name
available
Label
Looptijd publicatie
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop of periode waarin het informatieobject gepubliceerd wordt.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de datum of periode waarop het document digitaal openbaar beschikbaar was (is, of gaat zijn).
Toelichting

De looptijd publicatie is de periode waarin het informatieobject digitaal openbaar beschikbaar was (is), bijvoorbeeld via internet. Het element is relevant bij een bij voorbaat bekende publicatieperiode (als stuurgegeven). Daarnaast kan het element relevant zijn in een archief (of bij overdracht aan een archief).

Voorbeeld

  • Wanneer een document voor het eerst is gepubliceerd op 10 januari 2005 en na drie jaar wordt gearchiveerd, dan wordt available 2005-01-10/2008-01-10.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-available
Niet te verwarren met
  • dcterms:issued: Gebruik issued voor ondertekeningsdatum of vaststellingsdatum. Dit is niet altijd de datum van publicatie. 
  • dcterms:temporal: Temporal verwijst naar datums met betrekking tot de inhoud van het informatieobject (content), en niet datums over het informatieobject (container). Bijvoorbeeld, voor een document over de overheid in de 18e eeuw wordt "18e eeuw" opgenomen in 'temporal', en de publicatiedatum in 'available'.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.available" scheme="DCTERMS.Period" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.available" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;">
<meta name="DCTERMS.available" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12;">
XML Syntax
<dcterms:available><start xmlns=""></start><end xmlns=""></end></dcterms:available>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:available><start xmlns="">2008-03-12</start><end xmlns="">2008-04-30</end></dcterms:available>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:available" content="" datatype="dcterms:Period" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:available" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;" datatype="dcterms:Period" />
<meta property="dcterms:available" content="start=2008-03-12;" datatype="dcterms:Period" />