dcterms:instructionalMethod (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
instructionalMethod
Label
Gebruiksinstructie
Type
Eigenschap
Definitie
Een proces, gebruikt om kennis, houding en vaardigheden voort te brengen, die het informatieobject geacht wordt te ondersteunen.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.instructionalMethod" content="iteratief"> 
XML Syntax
<dcterms:instructionalMethod></dcterms:instructionalMethod>
Voorbeeld
<dcterms:instructionalMethod>iteratief</dcterms:instructionalMethod >