StandaardenOverheid.nl

dcterms:isRequiredBy (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
isRequiredBy
Label
Is vereist door
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat voor de functie, levering of samenhang van de inhoud het beschreven informatieobject nodig heeft.

Doel

Te verwijzen naar informatieobjecten die afhankelijk zijn van een object.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.isRequiredBy" content="">
Voorbeeld
<meta name=" DCTERMS.isRequiredBy" content="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">
XML Syntax
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier=""></dcterms:isRequiredBy>
Voorbeeld
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842"/>
<dcterms:isRequiredBy resourceIdentifier="http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=23842">Nota van 26 mei 1956</dcterms:isRequiredBy>