overheid:BestuursorgaanProvincie

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
BestuursorgaanProvincie
Label
Bestuursorgaan provincie
Type
Waardelijst
Definitie
Overheidsorgaan met beslissingsbevoegdheid binnen een provincie.
Toelichting
Lijst met de bestuursorganen van provincies.
Beheerder
KOOP
Bron
e-Overheid voor Burgers
Eigenschappen

Downloads