StandaardenOverheid.nl

dcterms:hasVersion (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
hasVersion
Label
Heeft versie
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat een versie of aanpassing is van het beschreven object.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om te beoordelen hoe een informatieobject wordt toegepast.

Toelichting

Wordt met name gebruikt voor lesmateriaal, om aan te geven in welke vorm het materiaal gebruikt wordt.

Niet te verwarren met

dcterms:isVersionOf
HasVersion verwijst naar afgeleiden van het beschreven object, isVersionOf verwijst naar informatieobjecten waar het beschreven object van is afgeleid.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.hasVersion" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.hasVersion" content=" www..ljn.nl/A4546">
XML Syntax
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier=""></dcterms:hasVersion>
Voorbeeld
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier="www.ljn.nl/A4546"/>
<dcterms:hasVersion resourceIdentifier= "www.ljn.nl/A4546">Draft Versie</dcterms:hasVersion>