overheid:authority

Kenmerken

Term name
authority
Label
Eindverantwoordelijke
Type
Eigenschap
Definitie
Overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden aan de hand van de eindverantwoordelijke organisatie.
Toelichting

De eindverantwoordelijke overheidsorganisatie heeft een wettelijk mandaat om het informatieobject op te stellen. Zonder de autoriteit van dat mandaat is de strekking van het informatieobject anders.

Voorbeelden

  • Een gemeente publiceert een aanvraag voor een bouwvergunning, die is ingediend door een particulier met als bijlage een bouwtekening van een architect. De gemeente is de eindverantwoordelijke; de particulier en de architect zijn maker van de aanvraag respectievelijk de bouwtekening.
  • Een ministerie geeft een adviesbureau of universiteit opdracht een onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Het ministerie is de eindverantwoordelijke van het rapport en het bureau of universiteit de creator.
  • Een kenniscentrum publiceert op haar website documenten die door gemeenten zijn opgesteld. De gemeente is eindverantwoordelijke en maker van de documenten; het kenniscentrum is uitgever (dcterms.publisher).
Verplichting
Verplicht indien van toepassing.
Beheerder
KOOP
Bron
e-Overheid voor Burgers
Niet te verwarren met
  • dcterms:creator: De waarde van de Eindverantwoordelijke en de Maker is vaak gelijk voor een informatieobject. De waarde verschilt alleen als de eindverantwoordelijke opdracht geeft aan een andere organisatie het object te creëren. Dan is de organisatie met het wettelijk mandaat de Eindverantwoordelijke en de partij waaraan wordt uitbesteed de Maker.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="OVERHEID.authority" scheme="" content="">
<link rel="OVERHEID.authority" href="" title="">
<link rel="OVERHEID.authority" href="">
Voorbeeld
<meta name="OVERHEID.authority" scheme="OVERHEID.Gemeente" content="Zwijndrecht">
<link name="OVERHEID.authority" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zwijndrecht" title="Zwijndrecht">
XML Syntax
<overheid:authority scheme=""></overheid:authority>
<overheid:authority resourceIdentifier=""/>
<overheid:authority resourceIdentifier=""></overheid:authority>
Bijvoorbeeld:
<overheid:authority scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</overheid:authority>
<overheid:authority scheme="overheid:Waterschap">Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden </overheid:authority>
<overheid:authority resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)" />
<overheid:authority resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)">Utrecht</overheid:authority>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="overheid:authority" datatype="" content=""/>
<link rel="overheid:authority" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="overheid:authority" datatype="overheid:Gemeente" content="Zwijndrecht"/>
<link rel="overheid:authority" href="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zwijndrecht" title="Zwijndrecht"/>