dcterms:source (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
source
Label
Bron / Oorsprong
Type
Eigenschap
Definitie
Een gerelateerd informatieobject waar het informatieobject van is afgeleid.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden die ontwikkeld zijn met behulp van de inhoud van een bepaald ander informatieobject (bijv. alle informatieobjecten gebaseerd op een bepaalde wetgeving of statistieken). Wordt bijvoorbeeld gebruikt om de grondslag van wet- en regelgeving aan te geven.
Toelichting
Het beschreven informatieobject kan geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van de source (het bronobject). De aanbevolen "best practice" is identificeren van het informatieobject waarnaar verwezen wordt door middel van een URI of een cijfer- of karakterreeks op basis van een formeel identificatiesysteem.
Niet te verwarren met

dcterms:isFormatOf
Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isFormatOf.
dcterms:isVersionOf
Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isVersionOf.
dcterms:isPartOf
Gebruik source niet als het nauwkeuriger is gebruik te maken van isPartOf.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.source" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.source" content="http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93071/jaarverslag2007kiesraaddef.pdf"> 
XML Syntax
<dcterms:source resourceIdentifier=""/>
<dcterms:source resourceIdentifier=""></dcterms:source> 
Voorbeeld
<dcterms:source resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1345"/>
<dcterms:source resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1345">Case m.b.t. financiële fraude.</dcterms:source>