StandaardenOverheid.nl

dcterms:educationLevel

Kenmerken
Term name
educationLevel
Label
Opleidingsniveau
Type
Definitie

Omschrijving van het opleidingsniveau van de doelgroep van het informatieobject.

Doel

Informatieobjecten vinden die passen bij een opleidingsniveau.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="">
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="" scheme="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0">
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0" scheme="OVERHEID.Scholingsgraad">
XML Syntax
<dcterms:educationLevel></dcterms:educationLevel>
<dcterms:educationLevel scheme=""></dcterms:educationLevel>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:educationLevel>ISCED 0</dcterms:educationLevel>
<dcterms:educationLevel scheme="overheid:Doelgroep">ISCED 0</dcterms:educationLevel>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:educationLevel" content=""/>
<meta property="dcterms:educationLevel" content="" datatype=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:educationLevel" content="ISCED 0"/>
<meta property="dcterms:educationLevel" content="ISCED 0" datatype="overheid:Scholingsgraad"/>