dcterms:educationLevel

Kenmerken

Term name
educationLevel
Label
Opleidingsniveau
Type
Eigenschap
Definitie
Omschrijving van het opleidingsniveau van de doelgroep van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden die passen bij een opleidingsniveau.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-educationLevel
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="">
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="" scheme="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0">
<meta name="DCTERMS.educationLevel" content="ISCED 0" scheme="OVERHEID.Scholingsgraad">
XML Syntax
<dcterms:educationLevel></dcterms:educationLevel>
<dcterms:educationLevel scheme=""></dcterms:educationLevel>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:educationLevel>ISCED 0</dcterms:educationLevel>
<dcterms:educationLevel scheme="overheid:Doelgroep">ISCED 0</dcterms:educationLevel>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:educationLevel" content=""/>
<meta property="dcterms:educationLevel" content="" datatype=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:educationLevel" content="ISCED 0"/>
<meta property="dcterms:educationLevel" content="ISCED 0" datatype="overheid:Scholingsgraad"/>