dcterms:rightsHolder (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
rightsHolder
Label
Rechthebbende
Type
Eigenschap
Definitie
Een persoon of organisatie die de rechten van het informatieobject bezit of beheert.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:rightsHolder" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:rightsHolder" content="Administrator">
XML Syntax
<dcterms:rightsHolder></dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme=""></dcterms:rightsHolder>
Voorbeeld
<dcterms:rightsHolder>Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort</dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:rightsHolder>