StandaardenOverheid.nl

dcterms:rightsHolder (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
rightsHolder
Label
Rechthebbende
Type
Definitie

Een persoon of organisatie die de rechten van het informatieobject bezit of beheert.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:rightsHolder" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:rightsHolder" content="Administrator">
XML Syntax
<dcterms:rightsHolder></dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme=""></dcterms:rightsHolder>
Voorbeeld
<dcterms:rightsHolder>Bibliothecaris Gemeentelijke Bib Amersfoort</dcterms:rightsHolder>
<dcterms:rightsHolder scheme="overheid:Gemeente">Utrecht</dcterms:rightsHolder>