Toepassingen van OWMS

Een contentmodel definieert een standaard voor het opstellen van een bepaalde catogorie van overheidsinformatie. Een contentmodel kan redactierichtlijnen geven, het definieert in ieder geval een structuur van de informatie en mogelijk ook de wijze waarop deze content beschikbaar wordt gesteld en wordt uitgewisseld. Een contentmodel is een uitgebreide vorm van wat een Informatie Publicatie Model (IPM) genoemd werd. De component 'structuurmodel' beschrijft welke metadata aan de betreffende informatie gekoppeld wordt.

OWMS wordt toegepast in de volgende contentmodellen: