Syntax-codeerschema's

De syntax-codeerschema's (syntax encoding schemes) van OWMS specificeren de schijfwijze van de mogelijke waarden voor een metadata-eigenschap. Elke OWMS eigenschap heeft een waardebereik dat kan bestaan uit een of meer waardelijsten en/of syntax-codeerschema's.

Elk syntax-codeerschema is in het leven geroepen door een zogenaamde 'Community of Interest' (COI). Dit is een groep personen of organisaties die belang heeft bij het bestaan van het codeerschema. De COI van een codeerschema bepaalt hoe het schema wordt onderhouden.

Tot OWMS behorende de volgende standaard syntax-codeerschema's: