StandaardenOverheid.nl

dcterms:URI (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
URI
Label
URI
Type
Definitie

Identifiers volgens de generieke syntax voor Uniform Resource Identifiers , zoals gespecificeerd door de Internet Engineering Task Force (ietf.org).

Onderhoudsprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: owms@ictu.nl

Toelichting

Voor een formele definitie zie dcterms:URI.

Eigenschappen