StandaardenOverheid.nl

dcterms:replaces

Kenmerken
Term name
replaces
Label
Vervangt
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat wordt vervangen door het beschreven informatieobject.

Doel

Verwijzen naar een voorgaande versie.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="">
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="" title="">
Bijvoorbeeld
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IIN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""></dcterms:replaces>
Bijvoorbeeld
<dcterms:replaces resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">Het boek der wijsheid</dcterms:replaces>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:replaces" href=""/>
<link rel= "dcterms:replaces" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld
<link rel= "dcterms:replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<link rel= "dcterms:replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid"/>