dcterms:replaces

Kenmerken

Term name
replaces
Label
Vervangt
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat wordt vervangen door het beschreven informatieobject.
Doel
Verwijzen naar een voorgaande versie.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-requires
HTML 4.01 Syntax
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="">
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="" title="">
Bijvoorbeeld
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IIN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">
<link rel= "DCTERMS.replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid">
XML Syntax
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""></dcterms:replaces>
Bijvoorbeeld
<dcterms:replaces resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf &name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf">Het boek der wijsheid</dcterms:replaces>
XHTML+RDFa syntax
<link rel= "dcterms:replaces" href=""/>
<link rel= "dcterms:replaces" href="" title=""/>
Bijvoorbeeld
<link rel= "dcterms:replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf"/>
<link rel= "dcterms:replaces" href="http://www.raadvanstate.nl/publicaties/brochures/pdf/download.asp?file=IN%20BEROEP.pdf&name=In_beroep_bij_de_Afdeling_bestuursrechtspraak.pdf" title="Het boek der wijsheid"/>