StandaardenOverheid.nl

dcterms:dateAccepted (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
dateAccepted
Label
Acceptatiedatum
Type
Definitie

Datum waarop het informatieobject is geaccepteerd.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateAccepted" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS. dateAccepted" content="2003-12-07">
XML Syntax
<dcterms:dateAccepted></dcterms:dateAccepted>
Voorbeeld
<dcterms:dateAccepted>2003-12-07</dcterms:dateAccepted>