StandaardenOverheid.nl

overheid:OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep

Kenmerken
Waarden
Term name
OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep
Label
Openbaar lichaam voor bedrijf en beroep
Type
Toelichting

Lijst met openbare lichamen voor bedrijf en beroep.

Beheerder
Bron

De Almanak.

Eigenschappen
Data