overheid:OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep
Label
Openbaar lichaam voor bedrijf en beroep
Type
Waardelijst
Toelichting
Lijst met openbare lichamen voor bedrijf en beroep.
Beheerder
KOOP
Bron
De Almanak.
Eigenschappen

Downloads