dcterms:valid (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
valid
Label
Geldigheid
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop of periode gedurende welke het informatieobject geldig is.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden op basis van de datum of periode waarop een document geldig is.
Toelichting

De startdatum is de datum waarop het besluit genomen is dat het informatieobject van kracht is. De einddatum is ofwel de datum waarop het informatieobject zijn geldigheid verliest. Dat kan een voorziene datum zijn of de datum waarop een nieuw besluit is genomen, waarop het beschreven informatieobject zijn geldigheid verliest.
Voorbeeld
Voor een document dat geldig is vanaf 11 oktober 2005:
"2005-10-11"

Niet te verwarren met

dcterms:temporal
Temporal geeft de dekking in tijd aan van de inhoud, valid beschrijft de geldigheid van het informatieobject zelf. Er wordt bijvoorbeeld op 16 december 2005 een CAO afgesloten die met terugwerkende kracht geldig is van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. De CAO geldt (valid) vanaf 2005-12-16 en dekt de periode (temporal) van 2005-01-01 tot en met 2006-12-31. De overeenkomst is immers geldig vanaf 16 december 2005 terwijl de CAO de periode betreft vanaf 1 januari van dat jaar.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.valid" scheme="DCTERMS.Period" content="">
Voorbeelden
<meta name="DCTERMS.valid" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2003-04-1; end=2003-05-30;">
<meta name="DCTERMS.valid" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2005-10-11">
XML Syntax
<dcterms:valid>
<start ></start>
<end ></end>
</dcterms:valid>
Voorbeelden
<dcterms:valid>
<start >2003-04-10</start>
<end >2003-05-30</end>
</dcterms:valid>
<dcterms:valid>
<start >2005-10-11</start>
</dcterms:valid>