StandaardenOverheid.nl

dcterms:W3CDTF

Kenmerken
Term name
W3CDTF
Label
W3CDTF
Type
Definitie

Datum/tijd formaat volgens de W3C Date and Time Formats Specification.

Beheerder
Bron
Toelichting

Gebruik bij voorkeur xsd:date en xsd:dateTime, aangezien de meeste tools en applicaties dit standaard ondersteunen.

Eigenschappen