dcterms:W3CDTF

Kenmerken

Term name
W3CDTF
Label
W3CDTF
Type
Syntax Codeer Schema
Definitie
Datum/tijd formaat volgens de W3C Date and Time Formats Specification.
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#ses-W3CDTF
Toelichting
Gebruik bij voorkeur xsd:date en xsd:dateTime, aangezien de meeste tools en applicaties dit standaard ondersteunen.
Eigenschappen