dcterms:hasFormat (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
hasFormat
Label
Heeft formaat
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject met dezelfde informatie als het eerder bestaande, beschreven informatieobject, maar in een ander formaat.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om dezelfde informatie in een alternatief formaat te vinden.
Niet te verwarren met

dcterms:format
Format geeft het formaat aan van het beschreven informatieobject, hasFormat verwijst naar een ander object.
dcterms:isFormatOf
isFormatOf verwijst naar een informatieobject wat eerder bestond dan het beschreven object, hasFormat verwijst juist naar later ontstane informatieobjecten.
dcterms:isPartOf
IsPartOf verwijst naar informatieobjecten waar het beschreven object onderdeel van uitmaakt, hasFormat verwijst naar informatieobject met dezelfde informatie, maar alleen in een ander formaat.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.hasFormat" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.hasFormat" content="http://www.ljn.nl/AR4546">
XML Syntax
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier=""/>
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier=""></dcterms:hasFormat>
Voorbeeld
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier="http://www.ljn.nl/AR4546"/>
<dcterms:hasFormat resourceIdentifier="http://www.ljn.nl/AR4546">Formaat A</dcterms:hasFormat>