dcterms:coverage

Kenmerken

Term name
coverage
Label
Dekking
Type
Eigenschap
Definitie
Plaats, periode of jurisdictie waarop het informatieobject van toepassing is.
Doel
Informatieobjecten vinden met betrekking tot een plaats, periode of jurisdictie.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-coverage
Niet te verwarren met
  • dcterms:subject: Coverage bevat informatie over de plaats en de periode waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft. In sommige gevallen zal het nuttig zijn dezelfde informatie op te nemen in beide elementen.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.coverage" content="">
<meta name="DCTERMS.coverage" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002">
<meta name="DCTERMS.coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:coverage></dcterms:coverage>
<dcterms:coverage xml:lang="nl"></dcterms:coverage>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:coverage>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:coverage>
<dcterms:coverage xml:lang="nl">Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:coverage>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:coverage" content="" />
<meta property="dcterms:coverage" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" />
<meta property="dcterms:coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" xml:lang="nl" />