StandaardenOverheid.nl

dcterms:coverage

Kenmerken
Term name
coverage
Label
Dekking
Type
Definitie

Plaats, periode of jurisdictie waarop het informatieobject van toepassing is.

Doel

Informatieobjecten vinden met betrekking tot een plaats, periode of jurisdictie.

Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin CoreĀ® Metadata Initiative
Bron
Niet te verwarren met
  • dcterms:subject: Coverage bevat informatie over de plaats en de periode waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft. In sommige gevallen zal het nuttig zijn dezelfde informatie op te nemen in beide elementen.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.coverage" content="">
<meta name="DCTERMS.coverage" content="" lang="nl">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002">
<meta name="DCTERMS.coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:coverage></dcterms:coverage>
<dcterms:coverage xml:lang="nl"></dcterms:coverage>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:coverage>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:coverage>
<dcterms:coverage xml:lang="nl">Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:coverage>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:coverage" content="" />
<meta property="dcterms:coverage" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" />
<meta property="dcterms:coverage" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" xml:lang="nl" />