dcterms:tableOfContents (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
tableOfContents
Label
Inhoudsopgave
Type
Eigenschap
Definitie
Een overzicht van de onderdelen van het informatieobject.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:tableOfContents" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:tableOfContents" content="0 Inleiding, 1 Probleemstelling, 2 Conclusie"> 
XML Syntax
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""/>
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier=""></dcterms:tableOfContents>
Voorbeeld
<dcterms:tableOfContents resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998"/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/docs/5998">Inhoudsopgave</dcterms:replaces>