dcterms:rights (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
rights
Label
Rechten
Type
Eigenschap
Definitie
Informatie over de rechten die verband houden met het informatieobject.
Doel

Mogelijk maken voor de burger om te zien wie gerechtigd is het informatieobject geheel of gedeeltelijk in te zien, te kopiëren, opnieuw te distribueren, opnieuw uit te geven of anderszins te gebruiken.

In het algemeen bevat een rights-element een verklaring betreffende het rechtenbeheer van een informatieobject, of een verwijzing naar een dienst welke dergelijke informatie levert. Rights-informatie omvat vaak intellectuele eigendomsrechten en diverse andere eigendomsrechten. Indien het rights-element ontbreekt mag men geen aannames maken betreffende de status van deze en andere rechten met betrekking op het informatieobject.

Bron

dcterms:accessibility
Toegankelijkheid geeft aan of bepaalde gebruikers in staat zijn het informatieobject te bereiken of te gebruiken; rights geeft aan of dit aan hen toegestaan is.
dcterms:audience
Audience geeft aan voor wie de inhoud ontworpen is; rights geeft aan welke personen of groepen het informatieobject mogen inzien.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:rights" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:rights" content="leesrechten voor interne medewerkers">
XML Syntax
<dcterms:rights></dcterms:rights>
<dcterms:rights scheme=""></dcterms:rights>
<dcterms:rights resourceIdentifier=""/>
<dcterms:rights resourceIdentifier=""></dcterms:rights>
Voorbeeld
<dcterms:rights>leesrechten voor interne medewerkers</dcterms:rights>
<dcterms:rights scheme="cc:Licenties" >ND</dcterms:rights>
<dcterms:rights resourceIdentifier="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode"/>
<dcterms:rights resourceIdentifier="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode">Attribution 3.0 Unported</dcterms:rights>