StandaardenOverheid.nl

dcterms:mediator (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
mediator
Label
Bemiddelaar
Type
Definitie

Organisatie of persoon die toegang verleent tot het informatieobject en voor wie het object bedoeld is of nuttig is.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.mediator" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.mediator" content="KvK">
XML Syntax
<dcterms:mediator></dcterms:mediator>
Voorbeeld
<dcterms:mediator>KvK</dcterms:mediator>