StandaardenOverheid.nl

dcterms:W3CDTF (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
W3CDTF
Label
W3CDTF
Type
Definitie

Datum/tijd formaat volgens de W3C Date and Time Formats Specification.

Onderhoudsprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: owms@ictu.nl

Toelichting

Voor een formele definitie zie: dcterms:W3CDTF. Het W3C Date-Time-Format voor een volledige datum is jjjj-mm-dd: vier cijfers die het jaar aanduiden, een '-' (hyphen), twee cijfers die de maand aanduiden, een '-' (hyphen), twee cijfers die de dag aanduiden. Een uitgebreider formaat voor tijdsaanduiding is ook gedefinieerd op http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime.