dcterms:W3CDTF (OWMS 3.5)

Term name W3CDTF
Label W3CDTF
Type Syntax Codeer Schema
Definitie Datum/tijd formaat volgens de W3C Date and Time Formats Specification.
Onderhoudsprocedure Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: owms@ictu.nl
Toelichting Voor een formele definitie zie: dcterms:W3CDTF. Het W3C Date-Time-Format voor een volledige datum is jjjj-mm-dd: vier cijfers die het jaar aanduiden, een '-' (hyphen), twee cijfers die de maand aanduiden, een '-' (hyphen), twee cijfers die de dag aanduiden. Een uitgebreider formaat voor tijdsaanduiding is ook gedefinieerd op http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime.

Kenmerken