dcterms:date (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
date
Label
Datum
Type
Eigenschap
Definitie
Datum die verband houdt met een gebeurtenis in de levenscyclus van een informatieobject.
Doel
Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te vinden door de zoekactie te beperken tot een bepaalde datum.
Toelichting
Gebruik waar mogelijk in plaats van dcterms:date een of meer verfijningen van dcterms:date. Die geven specifieker aan welke datum bedoeld wordt.
Niet te verwarren met

dcterms:temporal
Temporal is een verfijning van coverage en verwijst naar de periode waar de informatie over gaat (content). Date is een datum uit de levenscyclus van het informatieobject zelf (container).

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.date" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.date" content="2007-12-03">
XML Syntax
<dcterms:date></dcterms:date>
Voorbeeld
<dcterms:date>2007-12-03</dcterms:date>