dcterms:alternative

Kenmerken

Term name
alternative
Label
Alternatieve titel
Type
Eigenschap
Definitie
Elke vorm van de titel die als vervanging of alternatief voor de formele titel van het informatieobject wordt gebruikt.
Doel
Informatieobjecten vindbaar maken voor mensen. De alternatieve titel kan een belangrijkste aspect zijn bij het beoordelen van een lijst met zoekresultaten als een informatieobject vooral bekend is onder een alternatieve titel en minder onder de officiële titel.
Toelichting

Net als Title kan Alternative gebruikt worden om het informatieobject onderscheidend te maken in een lijst met zoekresultaten. De alternatieve titel moet zo onderscheidend mogelijk zijn. Gebruik Alternative bijvoorbeeld bij een citeertitel als een Title te lang is voor een lijst met zoekresultaten.

Kiezen uit een waardelijst is niet zinvol, omdat ook de alternatieve titel onderscheidend moet zijn. Het is wel mogelijk om in een contentmodel een codeerschema vast te stellen dat bepaalt hoe een alternatieve titel moet worden opgebouwd.

Voorbeeld

  • Voor de Wet Administratiefrechtlijke Handhaving Verkeersvoorschriften: "Wet Mulder".
  • Voor het rapport van de 'Commissie van onderzoek besluitvorming Irak': "Rapport commissie Davids".
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-alternative
Niet te verwarren met
  • dcterms:abbreviation: Alternative bevat andere woorden dan de oorspronkelijke titel. Het element abbreviation bevat overeenkomstige woorden. De "wet Mulder" is een alternatieve titel voor de "Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften".
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.alternative" content="">
<meta name="DCTERMS.alternative" content="" lang="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.alternative" content="Toelichting Belastingaangifte 2002">
<meta name="DCTERMS.alternative" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" lang="nl">
XML Syntax
<dcterms:alternative></dcterms:alternative>
<dcterms:alternative xml:lang="nl"></dcterms:alternative>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:alternative>Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:alternative>
<dcterms:alternative xml:lang="nl">Toelichting Belastingaangifte 2002</dcterms:alternative>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:alternative" content="" />
<meta property="dcterms:alternative" content="" xml:lang=""/>
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:alternative" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" />
<meta property="dcterms:alternative" content="Toelichting Belastingaangifte 2002" xml:lang="nl" />