overheid:Ministerie

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
Ministerie
Label
Ministerie
Type
Waardelijst
Onderhoudsprocedure
Instelling van nieuwe ministeries of naamswijzigingen van ministeries worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Op basis hiervan worden nieuwe ministeries toegevoegd aan de lijst.
Toelichting
Lijst met ministeries, ingesteld via een Koninklijk Besluit. Zogeheten programmaministeries vallen hier buiten en zijn daarom niet in deze waardelijst opgenomen.
Beheerder
KOOP
Bron
Instellings- en wijzigingsbesluiten in de Staatscourant. Doorgaans zijn deze het gevolg van kabinetsformaties.

Downloads

Wijzigingshistorie

30 oktober 2017

Kabinet Rutte III

De formatie van het kabinet Rutte III heeft geleid tot drie naamswijzigingen en het opnieuw instellen van een ministerie. De besluiten tot die wijzigingen werken terug tot en met 26 oktober 2017.

oude naam oude URI nieuwe naam nieuwe URI
Ministerie van Economische Zaken overheid:Ministerie_van_Economische_Zaken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overheid:minezk
Ministerie van Infrastructuur en Milieu overheid:Ministerie_van_Infrastructuur_en_Milieu Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overheid:minienw
Ministerie van Veiligheid en Justitie overheid:Ministerie_van_Veiligheid_en_Justitie Ministerie van Justitie en Veiligheid overheid:minjenv

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (overheid:Ministerie_van_Landbouw,_Natuur_en_Voedselkwaliteit) wordt opnieuw ingesteld.

Aangezien OWMS geen reïncarnatie kent wordt de alleen einddatum (2010-10-13) van het ministerie van LNV verwijderd. Hierdoor ligt niet langer vast dat het ministerie tussen 10 oktober 2010 en 26 oktober 2017 niet heeft bestaan.