StandaardenOverheid.nl

overheid:Ministerie

Kenmerken
Waarden
Term name
Ministerie
Label
Ministerie
Type
Onderhoudsprocedure
Instelling van nieuwe ministeries of naamswijzigingen van ministeries worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Op basis hiervan worden nieuwe ministeries toegevoegd aan de lijst.
Wijzigingshistorie

30 oktober 2017

Kabinet Rutte III

De formatie van het kabinet Rutte III heeft geleid tot drie naamswijzigingen en het opnieuw instellen van een ministerie. De besluiten tot die wijzigingen werken terug tot en met 26 oktober 2017.

oude naamoude URInieuwe naamnieuwe URI
Ministerie van Economische Zakenoverheid:Ministerie_van_Economische_ZakenMinisterie van Economische Zaken en Klimaatoverheid:minezk
Ministerie van Infrastructuur en Milieuoverheid:Ministerie_van_Infrastructuur_en_MilieuMinisterie van Infrastructuur en Waterstaatoverheid:minienw
Ministerie van Veiligheid en Justitieoverheid:Ministerie_van_Veiligheid_en_JustitieMinisterie van Justitie en Veiligheidoverheid:minjenv

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (overheid:Ministerie_van_Landbouw,_Natuur_en_Voedselkwaliteit) wordt opnieuw ingesteld.

Aangezien OWMS geen reïncarnatie kent wordt de alleen einddatum (2010-10-13) van het ministerie van LNV verwijderd. Hierdoor ligt niet langer vast dat het ministerie tussen 10 oktober 2010 en 26 oktober 2017 niet heeft bestaan.

Toelichting

Lijst met ministeries, ingesteld via een Koninklijk Besluit. Zogeheten programmaministeries vallen hier buiten en zijn daarom niet in deze waardelijst opgenomen.

Beheerder
Bron

Instellings- en wijzigingsbesluiten in de Staatscourant. Doorgaans zijn deze het gevolg van kabinetsformaties. 

Data