StandaardenOverheid.nl

dcterms:isPartOf (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
isPartOf
Label
Is onderdeel van
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject waar het beschreven object fysiek of logisch onderdeel van is.

Doel

Mogelijk maken voor de burger om de bredere context van het informatieobject te vinden.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.isPartOf" scheme="DCTERMS.URI" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.isPartOf" content="Informatie management reeks"> 
XML Syntax
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier=""/>
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier=""></dcterms:isPartOf>
Voorbeeld
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234"/>
<dcterms:isPartOf resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/case/1234">Case 1234</dcterms:isPartOf>