StandaardenOverheid.nl

dcterms:dateSubmitted (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
dataSubmitted
Label
Datum indiening
Type
Definitie

Datum waarop het informatieobject is ingediend of aangemeld.

Toelichting

Dit element kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven wanneer een bezwaarschrift is ingediend.

Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS. dateSubmitted" content="2003-12-07">
XML Syntax
<dcterms:dateSubmitted></dcterms:dateSubmitted>
Voorbeeld
<dcterms:dateSubmitted>2003-12-07</dcterms:dateSubmitted>