dcterms:dateSubmitted (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
dataSubmitted
Label
Datum indiening
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject is ingediend of aangemeld.
Toelichting
Dit element kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven wanneer een bezwaarschrift is ingediend.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.dateSubmitted" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS. dateSubmitted" content="2003-12-07">
XML Syntax
<dcterms:dateSubmitted></dcterms:dateSubmitted>
Voorbeeld
<dcterms:dateSubmitted>2003-12-07</dcterms:dateSubmitted>