dcterms:replaces (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
replaces
Label
Vervangt
Type
Eigenschap
Definitie
Verwijzing naar een informatieobject dat wordt vervangen door het beschreven informatieobject.
Doel
Verwijzen naar voorgaande versies.
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:replaces" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:replaces" content="http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93071/jaarverslag2007kiesraaddef.pdf">
XML Syntax
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""></dcterms:replaces>
Voorbeeld
<dcterms:replaces resourceIdentifier="ISBN:0711504237"/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier="ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid</dcterms:replaces>