StandaardenOverheid.nl

dcterms:replaces (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
replaces
Label
Vervangt
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat wordt vervangen door het beschreven informatieobject.

Doel

Verwijzen naar voorgaande versies.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:replaces" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:replaces" content="http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93071/jaarverslag2007kiesraaddef.pdf">
XML Syntax
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier=""></dcterms:replaces>
Voorbeeld
<dcterms:replaces resourceIdentifier="ISBN:0711504237"/>
<dcterms:replaces resourceIdentifier="ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid</dcterms:replaces>