overheid:BestuursorgaanProvincie (OWMS 3.5)

Kenmerken

Waarden
Ga naar waarden
Term name
BestuursorgaanProvincie
Label
Bestuursorgaan provincie
Type
Waardelijst
Definitie
Overheidsorgaan met beslissingsbevoegdheid binnen een provincie
Onderhoudsprocedure
Taxonomieoverleg van het project Vergunningen en leveranciersoverleg Bekendmakingen.
Eigenschappen

Downloads