Eigenschappen

De eigenschappen van OWMS zijn de metadata-elementen waarmee we overheidsinformatie beschrijven om deze beter vindbaar te maken en te kunnen combineren met andere (overheids-)informatie. De elementen zijn gekozen uit de Dublin Core set, de wereldstandaard voor metadata voor vindbaarheid, aangevuld met enkele elementen die nuttig zijn voor overheidsinformatie maar die in de Dublin Core set ontbreken.

Er is een minimale set van negen eigenschappen: de OWMS-kern. Metadata heet "OWMS-conform" als in ieder geval deze negen eigenschappen aan een informatieobject gekoppeld zijn. De andere elementen noemen we de OWMS-mantel.

OWMS is een Dublin Core Application Profile en definieert de toepassing van Dublin Core op het domein van informatie van de Nederlandse overheid. De definitie van de Dublin Core elementen in OWMS is een vertaling naar de Nederlandse taal. Daarbij is in sommige gevallen gekozen voor een versmalling van de Dublin Core semantiek om zodoende meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop deze in het Nederlandse overheidsdomein wordt toegepast. Zo beschrijven de Dublin Core eigenschappen objecten uit de klasse van alle 'resources' (bronnen), terwijl OWMS enkel is ontwikkeld voor de beschrijving van informatieobjecten.

De namen van de elementen zijn met opzet niet vertaald. Op die manier kan elke applicatie die 'Dublin Core-bewust' is OWMS-metadata begrijpen.

Naast deze OWMS-elementen staat het toepassingen uiteraard vrij om eigen elementen te definiëren.

Tot OWMS behorende de volgende eigenschappen:

OWMS-Kern

OWMS-Mantel