overheid:Plusregio

Waarden Ga naar waarden
Term name Plusregio
Label Plusregio
Type Waardelijst
Definitie Een plusregio (ook wel stadsregio genoemd) was een regionaal openbaar lichaam van verscheidene Nederlandse gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken waren toebedeeld op grond van hoofdstuk XI van de wet gemeenschappelijke regelingen. De plusregio gold als de zwaarste vorm van regionale samenwerking. (bron: Wikipedia)
Onderhoudsprocedure Let op: deze waardelijst is niet meer in beheer.
Bron De plusregio's zijn op 1 januari 2015 afgeschaft, het genoemde hoofdstuk van de wet is toen vervallen. Sommige plusregio's zijn helemaal opgeheven, in sommige gevallen kwam er een andere vorm van samenwerking voor in de plaats. (Bron: Wikipedia)
Data XML RDF N3

Kenmerken