dcterms:accessRights (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
accessRights
Label
Toegangsrechten
Type
Eigenschap
Definitie
Informatie over wie toegang heeft tot het informatieobject.
Doel
Mogelijk maken de toegang tot het informatieobject te beperken tot gebruikers met bepaalde rechten.
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.accessRights" content="Administrator">
XML Syntax
<dcterms:accessRights></dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier=""></dcterms:accessRights>
Voorbeeld
<dcterms:accessRights>Administrator</dcterms:accessRights>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator"/>
<dcterms:accessRights resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/profile/it/administrator">Administrator</dcterms:accessRights>