dcterms:temporal

Kenmerken

Term name
temporal
Label
Dekking in tijd
Type
Eigenschap
Definitie
Bereik in tijd van het informatieobject.
Doel
Informatieobjecten vinden die betrekking hebben op een bepaalde datum of periode.
Toelichting

De inhoud van een informatieobject heeft soms betrekking op een moment of periode. Dekking in tijd is verplicht indien van toepassing; leg in uw contentmodel vast of de eigenschap verplicht opgenomen wordt.

Voorbeelden:

  • Een cao wordt afgesloten met een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Neem deze periode op onder Dekking in tijd.
  • Een folder verstrekt voorlichting over de Aangifte inkomstenbelasting over 2009, die 31 maart 2010 gedaan moet zijn. Neem 1-1-2009 tot en met 31-12-2009 op als periode onder Dekking in tijd.
  • B&W van een gemeente verleent een vergunning voor het organiseren van een kermis van 1 tot en met 5 oktober 2010. Neem deze periode op onder Dekking in tijd (en de plek onder Locatie).
  • De 'Commissie van onderzoek besluitvorming Irak' (ook: commissie Davids). onderzocht de besluitvormingsperiode van begin september 2002 tot en met 19 maart 2003. Deze periode kan in temporal opgenomen worden als die periode onderscheidend is om het rapport mee te vinden.
Verplichting
Verplicht indien van toepassing.
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-temporal
Niet te verwarren met
  • dcterms:available: Temporal verwijst naar de periode waar de inhoud van het informatieobject betrekking op heeft, niet de datum van publicatie.
  • dcterms:subject :Temporal bevat informatie over de periode waarop de inhoud van het informatieobject betrekking heeft. Subject beschrijft het onderwerp van het informatieobject. Als het onderwerp een moment of periode betreft, kan het nuttig zijn dezelfde informatie op te nemen in beide elementen.
  • dcterms:valid: Valid beschrijft de geldigheid van het informatieobject zelf, temporal geeft de dekking in tijd aan van de inhoud. Er wordt bijvoorbeeld op 16 december 2005 een CAO afgesloten die met terugwerkende kracht geldig is van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. De CAO geldt in de periode (valid) "2005-12-16/2006-12-31" en dekt de periode (temporal) "2005-01-01/2006-12-31".
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.temporal" scheme="DCTERMS.Period" content="">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.temporal" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12; end=2008-04-30;">
<meta name="DCTERMS.temporal" scheme="DCTERMS.Period" content="start=2008-03-12;">
XML Syntax
<dcterms:temporal><start xmlns=""></start><end xmlns=""></end></dcterms:temporal>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:temporal><start xmlns="">2008-03-12</start><end xmlns="">2008-04-30</end></dcterms:temporal>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:temporal" content="" datatype="dcterms:Period" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:temporal" content=" start=2008-03-12; end=2008-04-30;" datatype="dcterms:Period" />