dcterms:created

Kenmerken

Term name
created
Label
Datum van creatie
Type
Eigenschap
Definitie
Datum waarop het informatieobject gemaakt is.
Doel
Informatieobjecten vinden op basis van de datum van creatie, los van eventuele latere wijzigingsdatums.
Toelichting

Gebruik dcterms:created alleen wanneer de aanmaakdatum bekend moet zijn naast de meest recente wijzigingsdatum (dcterms:modified). Er is geen algemene regel te geven voor welke datum als aanmaakdatum van een informatieobject beschouwd moet worden. Dit kan per collectie vastgesteld worden. Sluit hierbij aan op de bestaande conventies ten aanzien datums in de collectie.

Voorbeeld

  • Voor een consultatiedocument voltooid op 20 maart 2008 dat aan het ministerie werd vrijgegeven voor commentaar op 30 maart, en op 10 april op de website werd gezet voor algemene consultatie met een sluitdatum van 30 mei is het volgende mogelijk: dcterms:created "2008-03-20", terwijl dcterms:modified "2008-05-30" is.
Verplichting
Optioneel
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-created
Niet te verwarren met
  • dcterms:modified: Modified bevat de datum van de laatste wijziging. Dit kan mogelijk de datum zijn waarop het informatieobject is aangemaakt. Created bevat alleen de datum van creatie. Deze datum kan gelijk zijn aan modified.
Wijze van coderen
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.created" content="" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.created" content="" scheme="XSD.dateTime">
Bijvoorbeeld:
<meta name="DCTERMS.created" content="2000-05-01" scheme="XSD.date">
<meta name="DCTERMS.created" content="2000-05-01T13:20:08" scheme="XSD.dateTime">
XML Syntax
<dcterms:created></dcterms:created>
Bijvoorbeeld:
<dcterms:created>2000-05-01</dcterms:created>
<dcterms:created>2000-05-01T11:00:08</dcterms:created>
XHTML+RDFa syntax
<meta property="dcterms:created" content="" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:created" content="" datatype="xsd:dateTime" />
Bijvoorbeeld:
<meta property="dcterms:created" content="2000-05-01" datatype="xsd:date" />
<meta property="dcterms:created" content="2000-05-01T13:20:08" datatype="xsd:dateTime" />