StandaardenOverheid.nl

Search / Retrieval via URL

De gemeenschappelijke zoekdienst van www.overheid.nl maakt gebruik van de Search / Retrieval via URL standaard (SRU) voor het uitvragen van collecties

Voor uitgebreide documentatie over deze standaard verwijzen wij u door naar de SRU website.

Op deze pagina vindt u de XSD die gebruikt worden in de XML response en voor het uitvragen via soap webservice.

XML schema's

Contact