dcterms:license (OWMS 3.5)

Kenmerken

Term name
license
Label
Licentie
Type
Eigenschap
Definitie
Een juridisch document dat formeel toestemming geeft het informatieobject te gebruiken.
HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS.license" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS.license" content="Grondwet">
XML Syntax
<dcterms:license></dcterms:license>
<dcterms:license scheme=""></dcterms:license>
<dcterms:license resourceIdentifier="">
<dcterms:license resourceIdentifier=""></dcterms:license>
Voorbeeld
<dcterms:license>Grondwet</dcterms:license>
<dcterms:license scheme="cc:Licenties">ND</dcterms:license>
<dcterms:license resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/licenties/05">
<dcterms:license resourceIdentifier="http://www.overheid.nl/licenties/05">Grondwet</dcterms:license>