dcterms:URI

Kenmerken

Term name
URI
Label
URI
Type
Syntax Codeer Schema
Definitie
Identifiers volgens de generieke syntax voor Uniform Resource Identifiers , zoals gespecificeerd door de Internet Engineering Task Force (ietf.org).
Beheerder
The Dublin Core® Metadata Initiative
Bron
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#ses-URI
Toelichting
Gebruik bij voorkeur xsd:anyURI, aangezien de meeste tools en applicaties dit standaard ondersteunen.
Eigenschappen