StandaardenOverheid.nl

dcterms:URI

Kenmerken
Term name
URI
Label
URI
Type
Definitie

Identifiers volgens de generieke syntax voor Uniform Resource Identifiers , zoals gespecificeerd door de Internet Engineering Task Force (ietf.org).

Beheerder
Bron
Toelichting

Gebruik bij voorkeur xsd:anyURI, aangezien de meeste tools en applicaties dit standaard ondersteunen.

Eigenschappen